İnşaat

Bu kategoride İnşaat Mühendisliği ile ilgili güncel haberleri okuyabilirsiniz. Ayrıca en yenilikçi inşaat teknolojileri yapılan bilimsel çalışmaları takip edebilirsiniz.

İnşaat Yazılım ve Programları

Bu yazımız başta genç mühendisler olmak üzere tüm mühendislere yöneliktir. Bu yazımızda İnşaat mühendislerinin en sık kullandığı inşaat yazılım programları nı derledik. Bu yazılımlar çoğunlukla inşaat mühendisleri tarafından kullanılsa da diğer mühendislik dallarında da kullanılabiliyor. Bu yazı sürekli güncel kalacaktır. Çünkü mühendislik ve teknoloji her geçen gün ilerliyor. Daha fazla bilgiyi web sitemizde bulabilirsiniz.

İnşaat Yazılım Programları

 

inşaat yazılım programları

Şev Stabilitesi Programları

Rockpack III 

Adından da anlaşılacağı gibi kaya şev stabilitesi hesabı yapılan bir inşaat yazılımı

G-Stable

2 boyutlu şev stabilitesi analiz programı.

Stable

2 boyutlu şev stabilitesi analiz programı. Bishop Metodu ve Morgenstern-Price Metodlarını kullanan bu programın ücretsiz öğrenci versiyonu da bulunmakta.

PCStabl

Şev stabilitesi analiz programı. Geosentetiklerle güçlendirilmiş zeminlerin analizi de yapılabiliyor.

ReSlope

Geosentetik takviyeli şevlerin analizi yapılabiliyor.

Slope

Şev stabilitesi analiz programı

Stabl

Şev stabilitesi analiz programı

ReSSA

MSE şevlerinin dönme ve öteleme stabilitesini bu programla hesaplayabilirsiniz.

 

Deprem Mühendisliği Analiz Programları

Shake2000

Deprem ivme hesabı bu programla yapılabiliyor.

inşaat yazılım programları

 

Temel Hesabı Programları

WEAP

Darbeli, buharlı ve dizel kazıklar için dalga analizi yapan bir program. WEAP (Wave Equation Analysis for Piles)

TTI

WEAP’ın alternatifi. Yine kazık işlemleri için dalga analizi yazılımı.

TempW

Don koşullarında temel tasarımı programı. Donma ve çözülme penetrasyonları yazılımda bulunmaktadır.

Spile

Spile kazık hesabı içeren ücretsiz bir program.

QULT

Sığ temeller için taşıma kapasitesi analizi yapan program.

MUT1D

Bu program bina ve yol temellerinde termal analiz yapmanızı sağlıyor.

L-Pile

Kazık deplasman hesabı

GRLWEAP

Kazık analizi yapan bir program

FB-Pier

Kendi halinde bir temel yazılımı 🙂

Driven

Ücretsiz kazık hesabı yapan program. Ancak küçük kazıklar için iyi çalışmıyormuş. Öyle dediler…

COM622

Yanal yüklenmiş kazıklarda dönme ve eğilme momenti hesaplayan bir inşaat yazılım programları

AXILTR

Şişme konsolidasyon hesapları, düşey yer değiştirmeler ve yükler için hesaplar bu program ile yapılabiliyor.

A-Pile

Kazıkların eksenel ve nihai taşıma kapasitelerini hesaplayabilen program.

Allpile

Allpile ile kazık temel hesabı yapılıyor. Bu da inşaat yazılım programları ndan bir tanesi.

İstinat Duvarı Analiz Programları

SOIL-STRUCT

Sonlu elemanlar metodu ile ankrajlı istinat duvarları çözümü yapan (2 boyutlu) program

SSTINCS

Sonlu elemanlar metodu ile ankrajlı istinat duvarları çözümü yapan (2 boyutlu) program

Sızıntı ve Erozyon Programları

FEDAR

FEDAR sonlu elemanlar yöntemi ile sızıntı hesaplayan bir program.

Oturma Analizi Programları

FoSSA

Bu program zamana bağlı olarak oturma hesabı yapıyor. Yol projeleri için kullanılan bu programda kalıcı ve geçici yükleme koşullarında oturma hesabı yapılabiliyor. Ayrıca program sonuçları tablo ve grafik halinde verebiliyor.

HSPACE

Gerilme ve yer değiştirme hesabı yapan program.

ICES SEPOL

Oturma ve gerilme dağılımı analizi yapan program.

SAS3D

Dörgen yüzey yüklemelerinden kaynaklanan gerilme ve yer değiştirme hesabı yapan program.

VDISPL

Sığ temellerdeki düşey yer değiştirmelerin hesaplanmasında kullanılan bu program çeşitli zemin türlerini, çok katmanlı zemin sistemlerini destekleyen detaylı bir analiz programı.

İnşaat Yazılım Programları

İnşaat Yazılım Programları

İnşaat Mühendisliği ‘nde Ana Bilim Dalları Nelerdir?

İnşaat mühendisliği ‘nin insanlığın ilerlemesi açısından ne kadar önemli bir meslek olduğunu bilirsiniz. Peki bu önemli mesleğin hangi dallara ayrıldığını da biliyor musunuz?

inşaat mühendisliği ana bilim dalları

İnşaat mühendisliği ‘nde ana bilim dalları nelerdir?

Bu yazımızda;

 • İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalları Nelerdir?
 • Bu dallarda çalışan insanlar hangi konulara hakim olmalıdır?
 • Bu dalların günümüzde iş olanakları ve maaş dengesi nasıldır?
 • Yüsek lisans veya doktora yapmak isteyen inşaat mühendisleri hangi dalı seçmelidir?

gibi sorulara cevap arayacağız. Şimdi sırasıyla inşaat mühendisliğine ait dalları inceleyelim.

Yapı Ana Bilim Dalı

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Ana Bilim Dalı (A.B.D.) başkanı Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL’a göre Yapı A.B.D., Yapı analizi ve taşıyıcı sistem tasarımı konularında çalışan elemanların bulunduğu inşaat mühendisliği dalıdır. Bu alanda çalışan mühendislerin başlıca uzmanlık alanları; yapı statiği, betonarme yapılar, çelik yapılar, ahşap yapılar, yapı dinamiği ve deprem mühendisliği gibi alanlarıdır. Ülkemizde bazı üniversitelerde ‘Yapı ve Deprem Mühendisliği’ gibi isimlendirilen yüksek lisans programları da bulunmaktadır. Yapı mühendisleri yapıların yeterli güvenlik ve rijitlik şartlarını sağlayacak şekilde ekonomik ve kullanım amacına uygun biçimde tasarlamalıdır diğer bir söyleyişle dizayn etmelidir. Eğer yapı mühendisi kontrolör olarak yapı imalatı sırasında yapının projeye ve şartnamelere uygunluğunu denetler.

Yapı mühendisleri ülkemizde çok çeşitli alanlarda çalışabilmektedir ve maaşları yaptıkları işe göre değişmektedir.

Geoteknik Ana Bilim Dalı

Bir yapının ayakta kalabilmesi için en önemli şartlardan birisi de o yapının sağlam bir temelin üzerine inşa edilmesidir. Bu şart o kadar önemlidir ki dilimizde bile bir çok deyime işlemiştir. Türkçe’de “temeli çürük”, “temeli sağlam” gibi deyimler bunlardan bazılarıdır.

Geoteknik anabilim dalı, en basit haliyle zemin mekaniği, zemin dinamiği ve temel inşaatı bilim dallarından oluşmaktadır. Zemin mekaniği; mekanik, mukavemet ve hidrolik prensiplerinin zemine uygulanması şeklinde de tanımlanabilir. Geoteknik bilim dalı 1916 ve 1925 yılları arasında araştırmacı K.Von Terzaghi‘nin İstanbul’da yaptığı çalışmalarla bir bilim dalı olarak kabul görmeye başlamıştır. Yani Geoteknik biliminin temeli İstanbul’da atılmıştır diyebiliriz.

Geoteknik mühendisliğinin başlıca çalışma alanları şunlardır;
• Yapıların dizaynında, temelin ve zeminin güvenle taşıyabileceği yükü tespit etmek,
• Uygulanan yükler altında yapıların temellerinin zamana bağlı olarak yapabilecekleri oturmaları
belirlemek ve bu oturmaların yapı emniyetini bozmayacak sınırlarda olmasını sağlamak,
• Her zemine ve zemin koşullarına göre en uygun temel tipini belirlemek ve temeli uygun biçimde boyutlandırmak, dizayn etmek,
• Dayanma yapılarının tasarımında, dayanma yapılarına etki eden yanal yüklerin (toprak basıncı) tespit edilmesi ve bunları emniyetle taşıyacak şekilde uygulanması.

Geoteknik mühendisleri inşaat mühendisliği dalları arasında en yaygın iş olanağı bulunan alandır. Bu alanda yüksek lisans/doktora yapmak isteyen kişilerin bu alana ilgili olması iş disiplini ve azim açısından önemlidir.

Ulaştırma Ana Bilim Dalı

Trafik mühendisliği, trafik güvenliği, akıllı ulaşım sistemleri, ulaşım planlaması, kent içi toplu taşıma sistemleri, alt yapı tasarımları, havayolu, demiryolu ve karayolu üst yapı tasarımı ve uygulamaları gibi birçok araştırmayı planlayıp yürüten, temel bilim ve mühendislik bilgilerini birleştirerek sonuçlandıran, tüm ulaştırma mühendisliği konu ve problemlerinin analiz ve sentezini yapabilen, deneysel veya kuramsal modelleme becerisi olan alanında uygulanan çalışmaların standardını yükseltebilecek düzeyde  lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim veren öğretim üyelerine sahip bir anabilim dalıdır.

Prof.Dr. Burak Şengöz, Dokuz Eylül Üniversitesi Ulaştırma Anabilim Dalı Başkanı

Hidrolik Ana Bilim Dalı

Hidrolik bilimi su ve diğer akışkanlar ile ilgilenir.

Hidrolik bilimi akışkanlar ile ilgili problemlerle ilgilenir.

İnşaat mühendisliği alt dallarından bir diğeri de hidroliktir. İnsanlık tarih boyunca yaşam kaynağı olan suyu kontrol etmek istemiş ve bu alanda çalışmalar yapmıştır. Hidrolik bilimi de bu gelişmelerle birlikte doğmuştur. Suyun hidrolik alanında önemli bir yeri olsa da hidrolik mühendislerinin işi sadece su ile değildir. Hidrolik mühendisleri tüm akışkanların fiziksel özelliklerini inceler. Bu akışkanların toplanması, depolanması ve iletimi süreçlerini tasarlar veya kontrol eder.

Hidrolik Ana Bilim Dalı da kendi içerisinde 3 alana ayrılmaktadır:

 • Hidromekanik
 • Su Kaynakları
 • Kıyı ve Deniz Mühendisliği

Hidrolik Ana Bilim Dalı hakkında daha detaylı bilgileri ilerleyen günlerde blogumuzda bulabileceksiniz.

Mekanik Ana Bilim Dalı

İnşaat mühendisliği bölümü için önemli dallardan bir tanesi de mekaniktir. Cisimlerin çeşitli yükler altındaki denge ve hareket koşullarını inceleyen bilim dalı olan mekanik inşaat mühendisliği kadar eski bir bilim dalıdır. M.Ö. Arşimed ve M.S. Isaac Newton ve Galileo Galilei gibi bilim insanları mekanik alanında çeşitli çalışmalar yapmıştır.

Mekanik Ana Bilim Dalında temel dersler ise şunlardır:

 • Statik
 • Dinamik
 • Mukavemet
 • Elastisite teorisi
 • Plastisite teorisi
 • Plak teorisi
 • Sonlu elemanlar yöntemi

Mekanik Bilim Dalı fizik ve matematik bilimlerine ilgisi olan kişilerin seçmesi gereken bir alandır. İş olanakları ve maaşları çeşitlilik göstermektedir.

Bu metinde İnşaat mühendisliği alt alanlarını, yüksek lisans/doktora şartlarını ve iş olanaklarını anlatmaya çalıştık. Faydalı olmasını ümit ediyoruz.

Birinci görsel kaynak: https://campolaboral.net/

İkinci görsel kaynak: https://www.davronengineering.com.au/

 

Ayrıca ;

İnternet bankacılığı güvenlik önlemleri